okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE


Gala dekarska 2015: premiera innowacyjnej technologii TYTAN Chodny DachOchronna powoka dekarska COOL-R, zaprezentowana w miniony weekend podczas dorocznych Obchodów wita Dekarzy – to novum w tej kategorii produktów. Kilkuset uczestników imprezy, w tym 230-tu specjalistów w zakresie dekarstwa, mogo pozna zalety preparatu na specjalnie przygotowanym stoisku, gdzie eksperci z Seleny dzielili si z fachowcami wiedz na temat technologii i zastosowania tego innowacyjnego rozwizania.

Niezwyka lodowa sceneria

Premiera nowego produktu Seleny zyskaa niecodzienn opraw. Na stoisku powstao specjalne igloo, w którym gocie mogli przekona si jak komfortowo w upalny dzie moe by „pod dachem”, na którym zastosowano COOL-R. Wewntrz panowaa nisza ni na zewntrz temperatura, a przyjemne niebieskie owietlenie i subtelna muzyka na ywo, pomogy stworzy niezwyk atmosfer. Odwiedzajcy stoisko Seleny mogli nie tylko schodzi si lodami i zimnymi napojami, umieszczonymi w bryach lodu, ale take znale si w prawdziwej strefie testów. Wewntrz igloo ustawiono stanowiska aplikacyjne, które pozwoliy sprawdzi jak atwy w stosowaniu (gównie ze wzgldu na krótki czas schnicia) jest najnowszy produkt Seleny.

W zewntrznej strefie testów – cznie na czterech stoiskach, fachowcy z brany dekarskiej oceniali waciwoci produktu na dwóch modelach blaszanego dachu – jeden pokryto warstw COOL-R, drugi pozosta bez zabezpieczenia - obydwa poddano dziaaniu specjalnej, rozgrzewajcej lampy. Po kilkunastu sekundach od wczenia lamp, dokonano pomiarów temperatury spodniej strony obu powierzchni. Bezkontaktowy termometr na podczerwie (pirometr) wykaza co najmniej 2-krotn rónic temperatur. Blacha niepokryta COOL-R osigna temperatur 85-90 st. C, a blacha pokryta COOL-R 37-45 st. C.

Kolejne testy wykazay, e rónice temperatury pomidzy powierzchniami blaszanymi i równolegle testowanymi - bitumicznymi, a temperatur powierzchni pomalowanej ochronn powok dekarsk COOL-R, wyniosy ok. 50-60%. Stanowiska testowe cieszyy si ogromnym zainteresowaniem, bowiem pozwoliy na bezporedni ocen parametrów produktu. Dekarze potwierdzali atwo i szybko aplikacji oraz krótki czas schnicia. Mogli si take przekona, e nakadanie 2-giej warstwy w relatywnie szybkim czasie, umoliwia wykonanie gotowej powoki ochronnej i antyrefleksyjnej COOL-R.

- COOL-R moe by te z powodzeniem stosowany w klimatyzacji, w miejscach czerpni powietrza. Temperatura obnia si tu o ok. 2 st. C, co generuje wymierne korzyci finansowe – oceni podczas pokazów Krzysztof Wieteska, prezes ódzkiego Oddziau Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

Pierwszymi „testujcymi” premierowy produkt, oprócz Bogdana Kalinowskiego prezesa PSD, Krzysztofa Wieteski prezesa ódzkiego Oddziau PSD, Ryszarda Piwowskiego prezesa bydgoskiego Oddziau PSD byli take gocie specjalni: Jacek Szer zastpca Inspektora Gównego Urzdu Nadzoru Budowlanego, Jan Wroski - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w odzi, Ryszard Bonisawski - senator RP, Jolanta Chemiska - Wojewoda ódzki, Micha Jadczyk - dyrektor Izby Rzemielniczej w odzi , Janusz Grodzki - z-ca inspektora Okrgowej Inspekcji Pracy w odzi, Grzegorz Rakowski - sekretarz Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa, Grzegorz Janowski – zastpca komendanta miejskiego Pastwowej Stray Poarnej oraz Pawe Babij - prezes Interserwis.

- Cieszymy si, e premiera tej innowacyjnej technologii moga odby si podczas tak wanego dnia w kalendarzu brany dekarskiej. Gala jest niecodziennym wydarzeniem, podczas którego spotykaj si najlepsi fachowcy z kraju. To wietna okazja, aby wymieni si wiedz i dowiadczeniem z najlepszymi – powiedzia Bogdan Kalinowski prezesa PSD.

Technologia „Chodny Dach”

COOL-R obnia temperatur pokry dachowych i pomieszcze, znajdujcych si bezporednio pod nimi, poprzez odbijanie promieni sonecznych oraz neutralizowanie emisji cieplnej. Zabezpiecza przed promieniowaniem UV dachy wykonane z membran, mas bitumicznych oraz blach, tworzc przy tym powok ochronn oraz warstw wodoodporn. To wodoszczelna i termorefleksyjna powoka dekarska, któr mona stosowa na nowe oraz remontowane dachy, zarówno paskie, jak i spadziste. Preparat ma te bardzo wysoki wspóczynnik SRI=107 (Solar Reflectance Index).

- SRI jest wspóczynnikiem, obrazujcym zdolno odbicia wiata sonecznego i emisji cieplnej dachu, czyli waciwo obnienia jego temperatury. Im wysze SRI, tym chodniejszy dach w socu. Czarne pokrycia mog mie ten wspóczynnik na poziomie 0, ciemne dachy maj zwykle w granicach 20, a nasz preparat COOL-R a do 107. Dziki jego zastosowaniu, w upalne dni polepsza si komfort ycia w budynku oraz w jego najbliszym otoczeniu – mówi Katarzyna Banachowicz-Figiel, Product Manager z Seleny SA.

Cool-R: komfort, trwao, oszczdno

Zastosowanie COOL-R pozwala nie tylko zapobiega emisji ciepa, ale te uzyska wymierne korzyci ekonomiczne. Nowe rozwizanie Seleny S.A. zapewnia korzyci wacicielom nieruchomoci - poprawia trwao pokry dachowych i obnia koszty ich konserwacji, polepsza komfort cieplny wewntrz budynków i w ich otoczeniu. Obnia koszty eksploatacji urzdze do klimatyzacji i wentylacji oraz przedua ywotno pokry dachowych. COOL-R to take innowacja, dedykowana wykonawcom – gocie Gali Dekarskiej docenili atwo aplikacji – w tym moliwo nanoszenia metod natryskow oraz inne zalety produktu, takie jak szybkie schnicie oraz wysok odporno na deszcz, uzyskiwan w krótkim czasie - ok. 90 min. Produkt tworzy elastyczn (300%), wodoodporn i bezspoinow powok.

- Nie bez znaczenia jest te aspekt proekologiczny. COOL-R obnia temperatur w duych aglomeracjach miejskich – agodzi efekt Miejskich Wysp Ciepa (nazywamy tak zjawisko meteorologiczne powodujce podwyszenie temperatury w miecie). Ponadto pozwala zminimalizowa emisj gazów cieplarnianych i zmniejsza zapotrzebowanie na energi elektryczn – dodaje Katarzyna Banachowicz-Figiel. - To prawdziwa innowacja na rynku, liczymy na to, e ze wzgldu na swoje szczególne parametry, produkt znajdzie swoje zastosowanie nie tylko wród polskich specjalistów, ale take na wiatowych rynkach. Cieszy nas fakt, e ju podczas Gali Dekarskiej COOL-R zyska uznanie wród fachowców brany, a nam udao si zaprezentowa produkt w tak niecodziennej „zimowej” scenerii i to w samym rodku lata.
Materiay: Selena S.A
Opracowanie: Redakcja Dachy.org
31-07-2015
PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij