okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE


Dom w grach czy nad morzem?Dom w górach

Planujc budow w górach, naley pamita o kilku wanych aspektach. Warunki atmosferyczne tego regionu charakteryzuj si nag zmiennoci. Z zasady towarzyszy im porywisty wiatr, który potrafi utrzymywa si przez kilka dni. Dodatkowo zimy s bardzo ostre, temperatury czsto spadaj poniej - 200C, natomiast lata – bardzo soneczne. Dlatego budowa domu w górach wymaga od inwestora i projektanta odpowiedniego przygotowania projektu. Konstrukcja domu powinna by stabilna i wzmocniona. Bdzie musiaa stawi opór ciarowi niegu oraz silnym wiatrom. Warto zabezpieczy dom montujc specjalne bariery przeciwniegowe. Zsuwajcy si nieg moe by powanym zagroeniem dla zdrowia, a nawet i ycia. W zalenoci od rejonu, w jakim znajduje si budynek i intensywnoci opadów niegu naley wybra odpowiednie zabezpieczenie. Wytrzymae i mocne, np. drewniane belki lub stalowe rury montujemy w miejscach szczególnie zagroonych obfitymi opadami. Za w przypadku niewielkich iloci, wystarczajce bd potki przeciwniegowe. Odpowiedni spad dachu zapobiegnie gromadzeniu si nadmiaru opadów, a dodatkowe docieplenie cian budynku zapewni odpowiedni izolacj. Elewacja powinna by odporna na wahania temperatur i pkanie pod wpywem wiatru czy nasonecznienia. Stabilny i odpowiednio osadzony system rynnowy, powinien by równie bardzo pojemny. Dla domów w górach polecane s rynny stalowe . Do wysokiej klasy rozwiza, idealnych dla górskiego klimatu, zaliczamy np. system Galeco STAL. Posiada on dedykowane naroniki, które mona dowolnie regulowa tak, aby perfekcyjnie dopasowa je do skomplikowanej formy dachu. System ten dostpny jest w kilku rozmiarach oraz kolorach, co uatwi dopasowanie go do indywidualnych potrzeb. Dodatkow ochron przed niekorzystnym dziaaniem mrozu i niegu bd kable grzewcze, które mog by umieszczone na dachu, rynnach i rurach spustowych. Zapobiegn one nawarstwianiu si pokrywy lodowej poprzez stopniowe wytapianie zalegajcego niegu.

Waciciele domu w górach musz pamita o odpowiedniej konserwacji powierzchni zewntrznych budynku. Elementy drewniane powinny by systematycznie powlekane specjalnymi rodkami, a ubytki i pknicia w tynku – odpowiednio zabezpieczane i jak najszybciej naprawiane. Dwa razy do roku rynny powinny zosta oczyszczone. Najlepiej robi to wiosn i jesieni, aby zalegajce licie nie zapchay odpywu podczas opadów deszczu lub niegu.

Dom nad morzem

Osoby, które mieszkaj na stae nad morzem mog codziennie rano cieszy si piknym widokiem i korzysta z uroków tego regionu. To jednak wie si z du dbaoci o dom. Nadmorski klimat charakteryzuje si du wilgotnoci i zasoleniem powietrza. Wilgo w duej mierze sprzyja powstawaniu pleni i grzybów. Najbardziej naraone na destrukcyjne dziaanie wody s elementy drewniane oraz tynki. W tych warunkach naley impregnowa powierzchnie minimum raz do roku, aby opary si niszczycielskiej sile wilgoci. Stosowanie tynków i farb z silikonem o wysokiej hydrofobowoci pozwoli ochroni powierzchnie budynków. Wysokie zasolenie powietrza sprzyja powstawaniu korozji na elementach stalowych. Dlatego tak wana jest staa obserwacja budynku i reagowanie na wszystkie pojawiajce si zmiany.Majc wiedz dotyczc warunków pogodowych nad morzem, planujc budow domu, naley pamita, e na wybrzeu wystpuje zjawisko karbonatyzacji. W jej efekcie beton traci swoje waciwoci ochronne w stosunku do stali. To za powoduje rozwój korozji i stopniowe zniszczenie materiau. Karbonatyzacja jest bardzo szkodliwa dla konstrukcji budynku. Aby jej zapobiec ju na etapie budowy, naley stosowa specjalne zaprawy, które s ciko dostpne. Tynki musz posiada specjaln warstw wspomnianego powyej silikonu, aby w odpowiedni sposób przeciwdziaa dziaaniu wody. W tych warunkach atmosferycznych najlepiej sprawdz si systemy rynnowe z PVC, a jako, e nadmorski klimat obfituje w opady, warto, aby rynna pochodzia od sprawdzonego producenta i bya wysokiej jakoci. Do takich produktów moemy zaliczy system Galeco PVC, który dodatkowo posiada gwarancj najwyszej stabilnoci systemu, dziki systemowi haków i mocowa. Tak skonstruowana rynna bdzie gwarantem, e mocno osadzony system nie oberwie si podczas ulewy, a polichlorek winylu nie ulegnie korozji pod wpywem zasolenia powietrza.
Materiay: Galeco
Opracowanie: Redakcja Dachy.org
05-08-2015
PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij