okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Wybr pokrycia


Czego oczekuje odbiorca dachwek?Budowa czy remont domu stawiaj nas czsto przed koniecznoci dokonania wyboru: jakie materiay, technologie, wykonawcy. Zastanówmy si wspólnie czego inwestor moe oczekiwa od producenta i handlowców analizujc ofert firmy Braas Polska.
 

Dobry produkt.
 
Ocena jakoci pokrycia dachowego to w pierwszym rzdzie porównanie cech i waciwoci z wymaganiami Polskich Norm - w PN-B-12070 dla dachówek cementowych podane s sposoby i wymagania dla nasikliwoci, siy amicej oraz powierzchni zewntrznej i barwy. Udokumentowaniem spenienia tych wymaga moe by Deklaracja Zgodnoci wydawana przez producenta na jego odpowiedzialno lub te Certyfikat zgodnoci z PN wydawany przez akredytowane laboratoria badawcze po wykonaniu serii bada. Braas Polska posiada nie tylko Certyfikat Zgodnoci nr CZ 35/1996, ale ponadto Umow o kontroli i nadzorze warunków organizacyjno-technicznych na okres wanoci certyfikatu, która upowania ITB do staego nadzoru procesu produkcji dachówek Braas. Dbao o trwao - jako produktów wyraa si take w stosowanej technologii produkcji, przygotowaniu surowców i kontroli procesu wytwarzania.
 
Gwarancja.
 
Efektem tych dziaa jest pisemna 30-letnia gwarancja na dachówki Braas obejmujca równie mrozoodporno. Istot tego dokumentu jest zapewnienie zgodnoci cech produktów z wymaganiami polskich norm oraz stawiajcymi wysze wymagania norm europejskich. Warunki gwarancji nie stawiaj adnych ogranicze zwizanych ze sposobem obróbki, skadowania materiaów, czy stosowanych urzdze wpywajcych na trwao dachówek. Interes klienta jest w tym przypadku chroniony duo lepiej ni u innych producentów, gdy w sytuacji zej jakoci materiau producent zobowizuje si do bezpatnej wymiany
pokrycia cznie z kosztami przeoenia dachu. W innych przypadkach, kiedy klient zawierzy jakoci np. blach dachówko podobnych musi w takiej sytuacji ponie koszt demontau starego, uszkodzonego pokrycia, dopaci rónic ceny, aby zakupi owe materiay oraz ponie koszty ponownego uoenia dachu. W efekcie inwestor musi ponie ok. 70% kosztów wymiany pokrycia dachu. Dlatego tak istotne jest zapewnienie o bezpatnej wymianie dachówek nie speniajcych wymaga zapisane w dokumencie gwarancyjnym Braas Polska.
 
 

Precyzyjna oferta cenowa.
 
Ze wzgldu na zoono form i ksztatów dachów nie mona okreli jednoznacznych cen metra kwadratowego dachu. Mona natomiast porówna cen konkretnego dachu wyliczon na podstawie projektu. Rzetelnie wykonane zestawienie wszystkich elementów potrzebnych na dany dach daje nam konkretn kwot kosztów materiaów. Dlatego odpowiedni producenci, tak jak Braas Polska, prowadz sprzeda poprzez sie specjalistycznych firm handlowych, które bezpatnie wykonuj zestawienia elementów wg projektu oraz oferty cenowe na materiay. Dodatkowo ze wzgldu na moliwo zastosowania kilku rónych rozwiza czy te wersji wykonania dachu konsultuj z inwestorem jego potrzeby i oczekiwania, jeeli dane zawarte w projekcie nie s wystarczajce.
 


Strona: 1   2   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij