okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Pokrycia betonowe


Pewny dach nad gowBraas to nie tylko okrelenie odnoszce si do pewnego rodzaju dachówek, ale i systemu krycia dachów. Midzynarodowa Grupa Lafarge Roofing, w skad której wchodzi marka Braas, chyba jako jedyna na wiecie, projektuje i wykonuje wszystkie materiay i akcesoria niezbdne przy ukadaniu dachu.


Cho zaoyciel firmy Rudolf Braas ju nie yje, jej rozkwit nadal trwa: 6 milionów dachów na starym kontynencie pokrytych jest ju Braasem - to najlepsza rekomendacja dla tego produktu, bo system Braas jak gosi haso reklamowe firmy to pewny dach nad gow.

Braas oferuje siedem modeli dachówek cementowych (zwanych inaczej dachówkami betonowymi), w 12 kolorach, tak wic mona wybiera sporód wielu wariantów. Podstawowe modele to Frankfurter - pierwszy model produkowany przez Braasa od ponad 45 lat, Podwójne S - o niesymetrycznym profilu fali, Taunus - charakterystyczny dla firmy Braas ksztat o wysokim profilu, Staroniemiecka - o ksztacie dachówki marsylki, Tegalit -paska dachówka zakadkowa z zamkiem bocznym oraz Celtycka o harmonijnym falistym ksztacie. Paleta kolorów obejmuje tradycyjne odcienie czerwieni i brzów oraz ciemne dachówki w kolorach granitowym i czarnym. Kada z wymienionych dachówek posiada swoj specyfik.

Poza doborem ksztatu i koloru, system Braas umoliwia estetyczne wykonywanie detali architektonicznych takich jak: okapy, szczyty dachu, grzbiety, kosze, lukarny i wole oka oraz inne wyoblenia poaci dachowej, pod warunkiem zachowania zalece dotyczcych proporcji i geometrii tego rodzaju elementów. Estetyk detali architektonicznych zapewnia stosowanie dachówek ksztatowych, np.: dachówki szczytowe, kalenicowe dla dachów jednospadowych, gsiory pocztkowe, gsiory pocztkowe na grzbiety, denka gsiorów w rónych ksztatach oraz czniki gsiorów na poczenia grzbietów z kalenic. Rozszerzenie funkcji dachu zapewnia system komunikacji skadajcy si z aw i stopni kominiarskich oraz wyazów dachowych.
 
Przeprowadzenie odpowietrzenia kanalizacji, wentylacji pomieszcze czy masztów antenowych przez poa bez ryzyka nieszczelnoci pocze zapewniaj odpowiednie elementy systemu. Mog one by stosowane w szerokim zakresie któw pochylenia poaci dachowych i daj gwarancj waciwego funkcjonowania i nienagannej estetyki dachu przez wiele lat. Wszystkie te elementy s dopasowane konstrukcyjnie i kolorystycznie do dachówki podstawowej. Zestaw akcesoriów, pozwalajcych na prawidowy monta pokrycia zapewnia dugotrwae zachowanie cech funkcjonalnych i estetycznych kadego dachu. S to np.: dachówki wentylacyjne, kratki wentylacyjne z grzebieniem, uszczelki wentylacyjne, tama uszczelniajco-wentylacyjna Figaroll, membrany paroprzepuszczalne Divoroll Uniwersal i Divoroll Pro oraz folia paroizolacyjna Braas Izo.

Kolejnym wanym zagadnieniem jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji dachu. Firma Braas oferuje w tym zakresie system zabezpiecze przeciwniegowych tzn.: dachówki do mocowania potków i belek, nasadki mocujce i potki przeciwniene.

Istotnym parametrem decydujcym o moliwoci zastosowania dachówek Braas na konkretnym dachu jest jego nachylenie. Minimalny kt nachylenia dachu przy którym mog by ukadane dachówki zakadkowe bez koniecznoci stosowania dodatkowych zabezpiecze, takich jak folia czy deskowanie wynosi 22 st. Gdy na poddaszu znajduj si pomieszczenia uytkowe i dach jest ocieplany, wystpuje konieczno stosowania folii dachowej i minimalny kt nachylenia umoliwiajcy zastosowanie dachówek Braas wynosi 16 st. Z ktem nachylenia dachu wie si te mocowanie dachówek. Na obszarach naraonych na silne wiatry wystpuje konieczno mocowania dachówek, bez wzgldu na kt pochylenia dachu. Równie usytuowanie budynku w terenie odgrywa tutaj wan rol. Budynki znajdujce si w zwartej zabudowie s mniej naraone na dziaanie wiatru, ni budynki samotnie stojce na otwartej przestrzeni. Poza tymi przesankami, nie wystpuje konieczno mocowania dachówek na dachach o nachyleniu mniejszym ni 60 st. Przy ktach nachylenia przekraczajcych 60 st. zaleca si mocowanie dachówek, na przykad klamrami bocznymi. Dodatkowo na dachach o pochyleniu wikszym od 75 st. naley dachówki mocowa w trzech punktach tj. przykrcajc do aty dwoma wkrtami oraz klamr boczn za zamek. Zapobiegnie to tzw. klawiszowaniu dachówek na zbliajcej si do pionu poaci pod dziaaniem pulsujcego podcinienia podrywajcego dachówki. Wszystkie produkty firmy mona kupi w sieci specjalistycznych firm handlowych w caym kraju. 


ródo: Lafarge Dachy
opracowanie: Redakcja

   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij