okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Konserwacja dachu


Przygotuj swj dach do zimyPraca na wysokociach wie si z ogromnym ryzykiem, zwaszcza jeli w gr wchodz nieodpowiednie warunki atmosferyczne oraz przestarzay, zniszczony sprzt. Wtedy niebezpieczestwo upadku z dachu staje si realnym zagroeniem. Mona jednak temu w bardzo prosty sposób zapobiec.

Prace dekarskie s zwykle prowadzone w okresie letnim, kiedy pogoda nie zmienia si z minuty na minut, a dekarz moe by prawie w 100% pewny, e jego praca nie zostanie zakócona przez czynniki od niego niezalene. Promienie soneczne mog by jednak niebezpieczne, nie tylko ze wzgldu na promieniowanie UV, które negatywnie wpywa na skór i moe powodowa oparzenia, a nawet raka. Dekarz, który ma do czynienia z rónego rodzaju metalami odbijajcymi soce, jest naraony na tzw. olnienie spowodowane odbiciem promieni sonecznych od powierzchni blachy. Takie wypadki s moliwe tylko wtedy, gdy dekarz pracuje bez specjalnego zabezpieczenia w postaci okularów ochronnych. Wie si to zatem z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad BHP zwizanych z dan bran. Dekarz w swojej pracy uywa take rónych materiaów (np. rozpuszczalniki, smoa, itp.), które zawieraj substancje chemiczne mogce zagraa zdrowiu oraz powodowa m.in. choroby nowotworowe. Ostrone obchodzenie si z tego typu materiaami wymaga ogromnego skupienia i odpowiedzialnoci, od których moe zalee zdrowie i ycie osób wykonujcych podobne prace. Gorce masy bitumiczne powinny by zatem przechowywane w specjalnych kotach z pokrywami i nie powinny zajmowa wicej ni ¾ powierzchni kota. Podobnie powinien odbywa si transport tych materiaów.

Ostatnio duo si mówi o azbecie i zagroeniach z nim zwizanych. Jak pisalimy wczeniej, azbest jest szkodliwy tylko wtedy, gdy dojdzie do zniszczenia cienkich wókien azbestowych – kiedy ley na dachu i nikt go nie dotyka, jest nieszkodliwy (oczywicie do czasu). Zasady BHP oraz ustalenia prawne dotyczce obchodzenia si z tym materiaem zostay dokadnie sformuowane, a ich nieprzestrzeganie moe wiza si nie tylko z utrat zdrowia, ale take z karami nakadanymi na wykonawców. Naprawy i rozbiórki pokry dachowych z eternitu powinny by przeprowadzane przez brygady specjalnie do tego przeszkolone i wykonywane w nastpujcy sposób:

- jeeli eternit jest w dobrym stanie technicznym, zabezpieczenie go powokami ochronnymi,
- wykonywanie prac w taki sposób, aby powstawao jak najmniej pyu (zakaz skrobania i uywania narzdzi szybkoobrotowych),
- przed rozpoczciem prac obfite zmoczenie demontowanych elementów,
- zdejmowanie (a nie zrzucanie) demontowanych elementów,
- uywanie waciwie dobranych rodków ochrony indywidualnej (szczególnie dróg oddechowych) i stosowanie zalece zawartych w odpowiednich przepisach.

Poza wspomnianymi przeze mnie niebezpieczestwami czyhajcymi na dekarzy naley wspomnie jeszcze o tym najwaniejszym, a mianowicie czstych upadkach z dachu i moliwociach ich uniknicia. Naley przede wszystkim pamita, e wejcie na dach powinno by poprzedzone starannym przejrzeniem sprztu – upadki bowiem mog by spowodowane nawet niestabilnie ustawion drabin oraz drabin o liskich szczeblach. Kiedy ju dokonamy przegldu sprztu, powinnimy zabezpieczy przestrze, na której wykonywane s prace dachowe. Mowa tu przede wszystkim o rónego rodzaju barierkach ochronnych przy obwodzie dachu, pókach na dachach stromych oraz innych pomostach zabezpieczajcych. Dodatkiem do tego typu przyrzdów bd na pewno specjalnie przygotowane dla dekarzy szelki bezpieczestwa z link bezpieczestwa i urzdzeniem samohamujcym lub samozaciskowym, mocowane do dachu, które chroni dekarza przed nagym zelizgniciem z dachu.

Nieprzestrzeganie zasad Bezpieczestwa i Higieny Pracy jest czstym powodem wypadków w miejscach pracy, nie tylko w brany budowlanej, ale praktycznie w kadej sytuacji, wymagajcej pracy i wysiku czowieka. Miejmy nadziej, e kary nakadane na pracodawców skoni ich do tego, aby bardziej dba o zdrowie i ycie swoich podwadnych, bowiem tylko zdroworozsdkowe podejcie do przepisów BHP sprawi, e praca stanie si nie tylko przyjemna, ale przede wszystkim bezpieczna.

Autor: Anna Wojtya, redakcja DACHY.ORG
Bibliografia: ciop.pl, egospodarka.pl
Zdjcia: BRAAS

   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij