okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Wybr rynny


Orynnowanie LindabSystem rynnowy jest niezbdnym dopenieniem kadego pokrycia dachowego.
 
Parametry systemu rynnowego powinny by dobrane w odpowiedni sposób. Zale one przede wszystkim od strefy opadowej, w jakiej znajduje si budynek oraz wymiarów i kta nachylenia poaci dachu. Szczególn uwag naley zwróci na to, aby nawet podczas intensywnych opadów woda deszczowa odbierana bya sprawnie i nie przelewaa si przez krawd rynny, a take, eby nieg osuwajcy si z dachu nie spowodowa jej uszkodzenia. Dlatego te, materia z którego wykonane s elementy systemu rynnowego, musi mie odpowiedni wytrzymao.

Lindab Rainline to system najwyszej jakoci. Wykonany jest z mocnej, wytrzymaej stali, która dla dodatkowego zapewnienia dugotrwaej ochrony przed rdz, pokrywana jest warstw cynku oraz powok poliestrow (HBP). Dodatkowo zabezpiecza ona rynn przed szkodliwym wpywem warunków atmosferycznych, kurzu i innego rodzaju zabrudze. Równie temperatura nie ma duego wpywu na waciwoci fizyko-chemiczne stali, co znacznie ogranicza moliwo pkni i deformacji elementów systemu, zczki rynnowe maj niewielkie wymiary, a wszystkie miejsca pocze s szczelne.

Lindab Rainline to system kompletny, w jego skad wchodz:
•    póokrge rynny, dostpne w 4 rozmiarach,
•    rury spustowe, w 5 rozmiarach,
•    kilkadziesit akcesoriów, w tym haki, zczki, wpusty.

System Lindab Rainline zaprojektowany i wyprodukowany wedug najwyszych standardów jest zgodny ze wszystkimi normami budowlanymi. Dziki temu moe by bezpiecznie stosowany w rónych inwestycjach. Tak bogata gama akcesoriów sprawia, e dla kadego budynku, niezalenie od jego ksztatu i gabarytów, mona wykona optymalne odwodnienie.

Elementy systemu


Lindab Rainline skada si z elementów:

•    podstawowych - rynna, hak rynnowy doczoowy, hak rynnowy dokrokwiowy, klamra, zamknicie rynny , naroniki zewntrzne i wewnetrzne, rura spustowa, cznik, kolanko, rurhak z zatrzaskiem, wpust z klamerk zatrzaskow, wylewka, trzpie do rurhaka.

•    dodatkowych - trójnik, cznik rury, mufa, osona haka, kocówka do odpywu, odsadzka, podcig rynny, osona rynny, wyapywacz deszczówki, dwa rodzaje czyszczaków.

Lindab Rainline to system inteligentny, zaprojektowany przez profesjonalistów. Nowatorskie rozwizania techniczne sprawiaj, e wszystkie elementy systemu doskonale do siebie pasuj i daj si niezwykle atwo czy, bez koniecznoci stosowania specjalistycznych urzdze oraz dodatkowego uszczelniania.

   

Specjalne haki rynnowe, dziki moliwoci regulacji, mona dopasowa do kadej poaci dachu. Wpust z klamr zatrzaskow zapewnia idealne dopasowanie do póokrgego ksztatu rynny, a uchwyt rury spustowej trwale utrzymuje rur za pomoc specjalnego zatrzasku. Zamknicia rynny i klamry s atwe w montau (zamknicie montuje si za pomoc jednego silnego uderzenia), a dziki zastosowaniu uszczelek EPDM s niezwykle szczelne.

Lindab Rainline to system ekonomiczny. Jego prostota i atwo montau znacznie obniaj koszty i czas trwania prac dekarskich.

Linadab Rainline to system estetyczny i elegancki. Dostpny jest w 10 kolorach, które mona czy w dowolny sposób. Jest tak wszechstronny, e pasuje do kadego domu. miae, czerwone rynny wietnie komponuj si z nowoczesn, bia fasad, a eleganckie rynny w kolorze miedzianym uszlachetni tradycyjn kamienn elewacj.

Konserwacja systemu

Aby przez cay okres eksploatacji system zachowywa optymaln drono, naley raz do roku skontrolowa stan rynien i rur spustowych. Ewentualne licie i igy zalegajce w rynnach trzeba usun, aby nie utrudnia przepywu wody. Ponadto, w ramach systemu dostpne s specjalne czyszczaki RT lub SLS wykonane z tworzywa sztucznego, które su do usuwania zanieczyszcze z rur spustowych. Nie zaleca si natomiast stosowania siatek na rynnach oraz czyszczaków montowanych przy wpustach, gdy mog one zmniejszy drono systemu rynnowego.

Certyfikaty, atesty, nagrody

Potwierdzeniem wysokiej jakoci wykonania i nowatorskich rozwiza wyrobów oferowanych przez firm Lindab s aprobaty techniczne ITB oraz certyfikaty ISO 9001:2000 i 14001.

Firma Lindab jako jedna z pierwszych uzyskaa na swoje produkty rekomendacj Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Ponadto, chcc podkreli wyjtkowo produktu, uczyni go jeszcze bardziej rozpoznawalnym i nie do podrobienia, firma wprowadzia znakowanie niektórych elementów systemu - wytoczone logo Lindab, bdce gwarancj zakupu oryginalnego produktu firmy Lindab.

Warto równie doda, i system rynnowy Rainline jest najbardziej rozpoznawalnym systemem wród dekarzy i w hurtowniach budowlanych*. 
Ponadto, w grudniu 2005 r. firma Lindab zostaa uhonorowana statuetk Polskiego Herkulesa za szczególne osignicia w budownictwie.

Polski Herkules przyznawany jest firmom za ich szczególny wkad w rozwój budownictwa, ugruntowan pozycj rynkow i dotychczasowe osignicia.


*wg wyników bada przeprowadzonych przez GFK Polonia- listopad 2005.

Produkt polecany przez:

        Materiay: Lindab
        Opracownaie: Redakcja

   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij