okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
Strona gwna » Prezentacje
PREZENTACJE
FAKRO Sp. z o.o.


FAKRO Sp. z o.o.
ul. Wgierska 144 A, 33-300 Nowy Scz                            
tel. 18 444-04-44, fax 18 444-03-33
Infolinia: 0-800-100-052
 

Rok 1991 to wyjtkowa data w brany okien dachowych. Wanie w tym czasie na poudniu Polski, w Nowym Sczu zostaa zaoona firma FAKRO. Pewnie mao kto wtedy przypuszcza, e okna dachowe, nieznane wtedy jeszcze w Polsce, a stosowane w Europie od XIX wieku, zdobd tak wielka popularno. Pomys i odwaga zaoyciela Ryszarda Florka, jasno wytyczony cel i cika praca przyczyniy si do szybkiego rozwoju firmy. Zaledwie trzy lata póniej firma FAKRO rozpocza ju eksport swoich produktów. Pierwszy transport okien dachowych wyruszy do Holandii. Kolejnymi krajami ekspansji byy Francja i Sowacja. Firma cigle inwestowaa wypracowane zyski zwikszajc swój potencja. Dynamiczny rozwój produkcji wymusi budow kolejnych hal produkcyjnych i zatrudnienie wikszej iloci pracowników.

Obecnie, 20 lat póniej, Grupa FAKRO to midzynarodowa korporacja - lider na rynku polskim i druga firma na wiecie z 15% udziaem w globalnym rynku okien dachowych. Poprzez 13 zagranicznych firm dystrybucyjnych na caym wiecie oraz rozbudowan sie dystrybucji produkty firmy dostpne s we wszystkich krajach, gdzie istnieje zapotrzebowanie na okna dachowe. 70% produkcji trafia na rynki zagraniczne. Dzisiaj co drugie okno dachowe sprzedawane w Polsce, i co szóste na wiecie to okno FAKRO. Grupa zatrudnia ponad 3200 pracowników w 12 zakadach produkcyjnych zlokalizowanych nie tylko w Polsce, ale równie w innych krajach Europy oraz w Azji.

Powierzchnia wasnych hal produkcyjnych, magazynowych i biurowych wynosi ponad 200 tys. m2 zlokalizowanych w rónych miejscach na wiecie, to wicej ni 20 penowymiarowych boisk pikarskich. Cigy wzrost zatrudnienia, oraz przyrost powierzchni wykorzystywanych w dziaalnoci firmy to dowód na stay rozwój FAKRO.
 
 
OKNA DACHOWE
 
Okna obrotowe FT – to popularny rodzaj okien dachowych. Dziki specjalnej budowie zawiasu umieszczonego w poowie wysokoci okna, skrzydo mona obróci i pozostawi w pozycji otwartej, lub obraca wokó osi o 180°, co pozwala na wygodne umycie zewntrznej szyby okna. Okna obrotowe mog by stosowane w rónych pomieszczeniach na poddaszu dlatego wystpuj w kilku typach, które róni si parametrami technicznym i wyposaeniem. Okno FTP-V posiada automatyczny nawiewnik V40P, który umoliwia napyw optymalnej iloci powietrza przy szczelnie zamknitym oknie. Okno FTP-V wykonane jest w systemie wzmocnienia konstrukcji topSafe i posiada podwyszon odporno na wamanie.


 
Superenergooszczdne okna dachowe FTT skonstruowane zostay z uwzgldnieniem wysokich wymaga budownictwa pasywnego. Specjalistyczna i nowatorska konstrukcja zapewnia doskonae parametry gwarantujc du oszczdno energii cieplnej. Okno FTT U8 Themo o wspóczynniku 0,58W/m2K, to najbardziej energooszczdne okno dachowe dostpne na rynku. Okno dostarczane i montowane jest wraz z konierzem uszczelniajcym EHV-AT Thermo. Pakiety szybowe osadzone s w specjalnie zaprojektowanej ramie skrzyda. Posiada ona powikszone drewniane profile, co minimalizuje zjawisko powstawania mostków cieplnych oraz zapewnia lepsz izolacyjno ciepln okna.


 
Okno dachowe FTP-V Electro fabrycznie wyposaone jest w urzdzenia umoliwiajce otwieranie i zamykanie okna oraz sterowanie dodatkami za pomoc pilota. Okno posiada równie czujnik deszczu, który w czasie pojawienia si opadów automatycznie uruchamia funkcj zamykania skrzyda.
 
Okno PTP-V to okno dachowe o konstrukcji aluminiowo-tworzywowej, otwierane obrotowo, wykonane z wielokomorowych profili PVC w kolorze biaym, które wewntrz wzmocnione s ocynkowanymi rdzeniami stalowymi. Taka konstrukcja zapewnia du stabilno caego okna i zapobiega odksztacaniu si profili podczas jego uytkowania. Okno PTP-V posiada wydajny nawiewnik V35 umoliwiajcy napyw powietrza przy szczelnie zamknitym oknie. Okno aluminiowo-tworzywowe idealnie nadaje si do stosowania w pomieszczeniach na poddaszu, w których panuje podwyszony poziom wilgoci np. w azienkach, kuchniach, salonach kpielowych, pralniach czy suszarniach. Okno wykonane jest w systemie wzmocnienia konstrukcji topSafe i posiada podwyszon odporno na wamanie.
Okna o podwyszonej osi obrotu FYP-V proSky – dziki unikatowej, opatentowanej konstrukcji oku czy w sobie zalety okna klapowego oraz obrotowego. Dolna cz skrzyda peni rol okna klapowego, a górna stanowi dodatkowe dowietlenie. Okno posiada podniesione zawiasy, przez co nawet wysoka osoba moe podej do krawdzi okna. Zawiasy przesunite s do góry o 15-20 cm w zalenoci od wysokoci okna. Skrzydo przy obrocie o kt od 0° do 45° jest podtrzymywane przez innowacyjny mechanizm wspomagajcy, który pozwala pozostawi otwarte skrzydo w dowolnej pozycji w tym zakresie. Skrzydo do mycia blokowane jest przez zasuwk, przy kcie 160°. Okno FYP-V wykonane jest w systemie wzmocnienia konstrukcji topSafe i posiada podwyszon odporno na wamanie. Wyposaone jest w automatyczny nawiewnik V40P. Okno o podwyszonej osi wystpuje równie w wersji z nawietlem dolnym – okno FDY-V Duet proSky.
 
Okno uchylno-obrotowe FPP-V preSelect – to okno dachowe nowej generacji, które zapewnia najwyszy komfort uytkowania poddasza. Posiada dwie oddzielone od siebie funkcje otwierania skrzyda. Funkcja uchylna pozwala na pozostawienie skrzyda w dowolnym pooeniu w zakresie od 0° do 35°, co umoliwia swobodne podejcie do otwartego okna oraz zapewnia nieograniczony widok na zewntrz. Funkcja obrotowa umoliwia obrót skrzyda o 180° i suy m.in. do mycia zewntrznej strony szyby. Nowatorski i system oku gwarantuje pen stabilno skrzyda zarówno funkcji uchylnej jak i obrotowej. Zmian sposobu otwierania umoliwia wygodny i funkcjonalny przecznik preSelect umieszczony w poowie wysokoci ocienicy, dostpny po otwarciu skrzyda. Okno FPP preSelect wykonane jest w systemie topSafe i posiada automatyczny nawiewnik V40P.
 

Okna do zespole stanowi „przeduenie” okien dachowych. Mog by czone z oknami dachowymi o dowolnej konstrukcji (obrotowe, uchylno-obrotowe). Poprzez zastosowanie np. okien kolankowych dowietlamy pomieszczenie i zwikszamy pole widzenia.  Zastosowane w konstrukcji okucia umoliwiaj otwieranie okna kolankowego zarówno rozwiernie jak i uchylnie – identycznie jak okien pionowych.


 
 
AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH
 
Akcesoria do okien dachowych FAKRO cz w sobie cechy funkcjonalne i uytkowe z atrakcyjn form dekoracyjn. Akcesoria moemy podzieli ze wzgldu na miejsce ich zamontowania na akcesoria wewntrzne i zewntrzne. Bogaty wybór typów i kolorów akcesoriów wewntrznych zapewnia uzyskanie harmonii z wystrojem kadego wntrza i daje moliwo dowolnego ksztatowania charakteru pomieszczenia. Najlepsz ochron przed uciliwym upaem stanowi akcesoria zewntrzne (markiza i roleta), które skutecznie chroni poddasze przed nagrzewaniem w gorce letnie dni.
 
 
WYAZY
 
Okno wyazowe termoizolacyjne FW jest oknem o konstrukcji klapowej, otwieranym na bok. Po odblokowaniu klamki, otwieramy skrzydo o kt 90°. Zamontowany w górnej czci okna siownik gazowy uatwia otwieranie okna, stabilnie utrzymuje otwarte skrzydo oraz chroni je przed przypadkowym zatrzaniciem. Okno wystpuje w wersji otwieranej na praw FWR lub lew FWL stron (widok z zewntrz). Duy wymiar okna wyazowego w wietle umoliwia atwe i bezpieczne wyjcie na dach. czy w sobie zalety okna dachowego oraz wyazu dachowego. Przeznaczone jest do pomieszcze ogrzewanych, mieszkalnych.

 
 
 
WIETLIKI
 
wietlik rurowy SRT – gówn jego funkcj jest dostarczanie naturalnego wiata do pomieszcze, w których nie ma moliwoci zamontowania okien dachowych czy pionowych. Pomieszczenia odcite od wiata dziennego s ciemne i niewygodne w uytkowaniu, mog to by np; azienki, garderoby, korytarze, klatki schodowe, a nawet piwnice. Poprzez zastosowanie wietlików rurowych do rodka budynku wpada naturalne wiato rozjaniajc wntrze. wietlik SRT posiada sztywn rur wiatonon, która wykonana jest z aluminium pokrytego warstw refleksyjn na bazie srebra odbijajc wiato w 98% (wntrze rury wyglda jak lustro). Naturalne wiato moe by przesyane na due odlegoci nawet do 12 m. wietlik rurowy SRT równie moe by wykorzystywany wieczorami oraz w nocy, poprzez zainstalowanie w nim oprawy owietleniowej speniajcej funkcje lampy.
 
 
KOLEKTORY SONECZNE SKW, SKC
 
Solary SKW mona montowa w zespoleniach z oknami dachowymi FAKRO w dowolnych konfiguracjach. Szczelne poczenie z poaci zapewniaj standardowe konierze do okien dachowych. Obudowa kolektora wykonana z profili aluminiowych gwarantuje mocn i wytrzyma konstrukcj, hartowana szyba pryzmatyczna zapewnia wysok przepuszczalno promieni sonecznych sigajc 91%. Kolektor przykrcany jest do at za pomoc opatentowanego systemu wsporników montaowych, które mona przesuwa podczas montau dostosowujc je do kadego rozstawu at. Kolektory soneczne SKC dziki zastosowaniu specjalnych konierzy do integracji z poaci dachu mog by montowane w zespoleniach, w których odlego pomidzy panelami solarnymi wynosi tylko 3 mm. Uzyskana w ten sposób jednolita powierzchnia doskonale komponuje si z zastosowanym pokryciem dachowym. Kolektory soneczne SKC mog by montowane wycznie w zespoleniach poziomych: kolektor-kolektor.


ródo: Fakro
Opracowanie: Redakcja

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij