okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
Strona gwna » Prezentacje
PREZENTACJE
Gamrat 

Gamrat Spóka Akcyjna
ul. Mickiewicza 108
Siedziba firma Gamrat w Jale
38-200 Jaso

gamrat@gamrat.com.pl
www.gamrat.pl

tel. (013) 491 60 00
fax. (013) 491 50 94

Firma Gamrat SA jest znanym i cenionym na rynku krajowym i zagranicznym producentem wyrobów z PVC i PE. Czoowe miejsce wród producentów, a przede wszystkim zaufanie klientów firma zawdzicza ponad 75-letniemu dowiadczeniu oraz stale wprowadzanym innowacjom, gwarantujcym najwysz jako produktów. Czoowe miejsce wród wiatowych producentów brany tworzyw sztucznych, a take systematycznie wzrastajce zaufanie u naszych Klientów zawdziczamy sukcesywnie wprowadzanym innowacjom i udoskonaleniom, zarówno pod ktem produktowym, technologicznym jak i usugowym. Nasze produkty produkowane s pod nadzorem Systemu Zarzdzania Jakoci ISO 9001:2008. Potwierdza to, e midzynarodowe standardy dotyczce jakoci stosowanych surowców, nadzorowania procesów produkcyjnych, kontroli jakoci surowców i gotowych wyrobów oraz obsugi Klienta s w firmie speniane. Wyroby nasze speniaj obowizujce normy i standardy, posiadaj wymagane aprobaty i atesty. Stawiajc sobie za nadrzdny cel cige doskonalenie, w maju 2011 zakoczylimy okres prywatyzacji firmy, otwierajcy si na nowe perspektywy. Niegdy Spóka Skarbu Pastwa, dzi firma prywatna, której wikszociowym udziaowcem s Zakady "LENTEX" SA z Lublica - najwikszy producent wykadzin podogowych w Polsce - wspólnymi siami dymy do umocnienia pozycji GAMRAT SA na rynku i pozyskania nowych, strategicznych Partnerów Handlowych.


Misja

Pragniemy, aby nasza Firma – Zakady Tworzyw Sztucznych GAMRAT SA – przyczyniaa si do rozwoju rynku budowlanego w skali globalnej. Chcemy dostarcza produkty i usugi, które nie tylko uczyni prac naszych Klientów bardziej efektywn, ale przede wszystkim zadowol oczekiwania wszystkich Odbiorców produktów GAMRAT SA.

Wizja

wiadomi cigej ewolucji brany budowlanej, chcemy sukcesywnie rozwija si i doskonali nasz produkcj wyrobów z tworzyw sztucznych na potrzeby budownictwa, by móc sprosta potrzebom rynku i kreowa aktualne trendy w brany. Chcemy zapewni naszym Klientom najwyszy poziom zadowolenia i bezpieczestwa z uytkowania Naszych wyrobów.

Nasze cele

Dymy do tego, by wiedz, dowiadczeniem, jakoci, innowacyjnoci, a take rzeteln prac wysoko wykwalifikowanej kadry:

 • umacnia pozycj lidera w brany – niezawodnego i terminowego partnera w biznesie
 • gwarantowa najwysz jako oferowanych przez nas produktów i usug
 • by atrakcyjnym, bezpiecznym i wiarygodnym pracodawc.


SYSTEM RYNNOWY GAMRAT MAGNAT


Produkowane przez firm systemy rynnowe GAMRAT Magnat to systemy nowej generacji, które dziki wyjtkowej na promieniowanie soneczne gwarantuj trway i gboki kolor przez wiele lat. Unikalno systemów tkwi w ich naturze, bowiem Gamrat Magnat powsta w wyniku poczenia tradycyjnego PVC z nowoczesnym tworzywem akrylowym.

Badania laboratoryjne dowiody, e tworzywo to przejawia niespotykanie wysok odporno na dziaanie agresywnych czynników atmosferycznych, promieni UV i rónic temperatury. Poniewa tworzywa akrylowe s cakowicie kompatybilne z PVC, recykling wyrobów wykonanych z poczonych materiaów nie wymaga ich uprzedniego rozdzielenia. Jest to zatem produkt przyjazny rodowisku.
Systemy rynnowe Gamrat Magnat
charakteryzuj si cakowit odpornoci na korozj, nie wymagaj malowania i s atwe do utrzymania w czystoci.

Systemy rynnowe Gamrat Magnat cz w sobie zalety nowoczesnego tworzywa z tradycyjnym ksztatem rynny. Dziki parabolicznej formie oraz idealnie gadkiej powierzchni systemy zapewniaj doskona przepustowo.
Charakterystyczne wywinicie przedniej i tylnej krawdzi rynny wzmacniaj i usztywniaj instalacj, zapewniajc jej trwao i stabilno. Mnogo rozmiarów rynien i rur spustowych oraz ich kompatybilno pozwalaj na dobranie instalacji umoliwiajcej odwodnienie kadej powierzchni dachu.

Precyzyjnie dopracowane elementy, rynny czone z ksztatkami na zatrzask (bez potrzeby uycia kleju) sprawiaj, e monta systemów rynnowych jest atwym, szybkim i przyjemnym etapem budowy. Istnieje moliwo zamówienia niestandardowych ksztatek rynnowych i rurowych, umoliwiajcych dopasowanie systemu do najbardziej nietypowych ksztatów dachów i nowoczesnej architektury budynku.
Gamrat Magnat 
to systemy rynnowe przeznaczone dla wszystkich wymagajcych Klientów, poszukujcych oryginalnej kolorystyki i wysokiej jakoci produktu. Oferowane s w szeciu kolorach: miedzianym, srebrnym, winiowym, zielonym, ceglastym i czarnym. Dziki nowatorskiej technologii uytkownik moe mie pewno, ze kolory te nie zmieni si i nie wyblakn przez wiele lat. Fakt ten potwierdzony jest 12-letni gwarancj producenta na trwao koloru.

Systemy rynnowe Gamrat Magnat dostpne s w rozmiarach:
 • system 125mm ( rynna 125mm; rura spustowa 110 mm, 90 mm lub 63 mm)
 • system 100mm (rynna 100mm; rura spustowa 90mm)
 • system 75mm (rynna 75mm; rura spustowa 63mm)

 

SYSTEM RYNNOWY GAMRAT Z PVC


Systemy rynnowe Gamrat z PVC s gwarantem niezawodnego odprowadzenia wody z kadego dachu. Istot powodzenia systemów jest ich doskonaa jako, trwao, szczelno, niezwyka wytrzymao mechaniczna, oporno na zmienne warunki atmosferyczne, w tym na zmiany temperatury, zanieczyszczenia przemysowe czy kwane deszcze.
Sporód systemów rynnowych dostpnych na rynku, rynny z charakterystycznymi wywiniciami, wzmacniajcymi i usztywniajcymi rynn, który wraz z idealnie gadk powierzchni rynny zapewnia doskona przepustowo systemu. Systemy rynnowe Gamrat z PVC maj najmocniejsze na rynku uchwyty rynnowe o profilu dwuteowym, zapewniajce maksymaln wytrzymao na obcienia, s cakowicie odporne na korozj, nie wymagaj konserwacji, a ich monta jest niezwykle prosty i szybki. Systemy rynnowe Gamrat z PVC oferowane s w najbardziej popularnych, trwaych kolorach: ciemnobrzowym, biaym i grafitowym.

Elementy systemu zostay tak zaprojektowane, e monta instalacji rynnowej jest szybki i atwy do wykonania - ekonomiczny dla inwestora i efektywny dla wykonawcy.
Systemy rynnowe Gamrat z PVC oferowane s w rozmiarach:
 • System 150 mm  - rynna 150 mm, rura spustowa 110 mm
 • System 125 mm - rynna 125 mm, rura spustowa 110 mm lub 90 mm
 • System 100 mm  - rynna 100 mm, rura spustowa 90 mm
 • System 75 mm - rynna 75 mm, rura spustowa 63 mm


Szczegóowe informacje dotyczce produkowanych przez Gamrat SA systemów rynnowych znajduj si na stronie www.gamrat.plPODSUFITKI GAMRAT

 

Doskonae wykoczenie kadego dachu            

Doskonaym uzupenieniem systemów rynnowych i wykoczenia okapu dachu s podsufitki firmy GAMRAT SA, przeznaczone do zabudowy konstrukcji dachu na zewntrz obiektu, penice funkcje ochronne oraz zapewniajce wentylacj konstrukcji dachowej. Zastosowanie podsufitek Gamrat nada kademu budynkowi, niezalenie od jego stylu architektonicznego, wyjtkowego charakteru i niebanalnego wygldu.

Firma GAMRAT SA w swojej ofercie posiada podsufitki drewnopodobne oraz tradycyjne w szerokiej gamie kolorów, dostpne w panelach penych oraz perforowanych. Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom naszych wymagajcych klientów od lipca 2012 roku poszerzylimy ofert podsufitek drewnopodobnych o dwa kolejne kolory- jesion oraz palisander.

 Do niekwestionowanych zalet podsufitek Gamrat nale:

 • Prostota i szybko montau
 • Odporno na wilgo, plenie i grzyby
 • Pena wentylacja dachu
 • Brak konserwacji i malowania
 • Odporno na pknicia
 • Trwao potwierdzona 25-letni gwarancj producenta
 • atwo usuwania brudu i czyszczenia kurzu
 • Bogata kolorystyka umoliwiajca dopasowanie podsufitki do pozostaych elementów budynku
W ofercie firmy GAMRAT S.A znajduj si wszystkie elementy niezbdne do montau podsufitki: listwy PVC typu "J", listwy PVC typu "H", listwy wykoczeniowe, listwy czce, klamry do mocowania paneli komorowych i listew.

Doskona jako i trwao podsufitek Gamrat potwierdza Tytu Laureata Konkursu Innowacja Roku 2008.

Szczegóowych informacji technicznych udziela Szef Produktu  - Witold Zawadzki tel. 606 676 166

DRENGAM NOWO W OFERCIE GAMRAT SA 

Firma GAMRAT SA wychodzc naprzeciw oczekiwaniom rynku, gdzie coraz wiksz uwag przywizuje si do natychmiastowego i ekonomicznego odwadniania powierzchni utwardzonych, uzupenia swoj ofert produktow o system odwodnie liniowych DrenGam.  Obejmuje on szeroki zakres stosowanych klas obcienia - od A15 do C250, co sprawia, e nadaje si do szerokiej gamy projektów od infrastrukturalnych do mieszkalnych. ebrowana konstrukcja korytek i liczne komory boczne przyczyniaj si do optymalnej wytrzymaoci pod obcieniem i podczas instalacji.

Zalety:Wyjtkowa odporno
- specjalnie opracowana konstrukcja korytek wykonanych z kompozytu polimerowego zapewnia wyjtkowo wysok odporno na wstrzsy mechaniczne, nisk rozszerzalno oraz kurczliwo wskutek zmian temperatury
Hybrydowa konstrukcja o wysokiej wytrzymaoci
- liczne komory boczne zapewniaj bezpieczne zamocowanie w podou betonowym

System zatrzaskowy "single click"
- zapewnia szybkie i bezpieczne uruchamianie rusztów metalowych i polimerowych
Elastyczno konstrukcji
- zapewnia moliwo bocznego podczenia korytek oraz umoliwia szybki i atwy monta

Zminimalizowana obsuga
- gadka, nieporowata powierzchnia korytek zapobiega tworzeniu si osadów
Szybki i atwy monta
- nie wymaga adnych specjalistycznych narzdzi, a niska masa korytek i ich wyposaenia uatwia prace montaoweSystem odwodnie liniowych DrenGam oferowany przez GAMRAT SA jest doskonay uzupenieniem systemów rynnowych GAMRAT, niezastpionym wszdzie tam, gdzie gromadz si wody opadowe. Odwodnienia liniowe oparte na korytkach DrenGam idealnie speniaj swoj rol w przypadku gwatownych i duych obcie hydraulicznych.

Do wymienianych zalet naley doda i, DrenGam znacznie obnia koszty uzbrojenia terenu, zwiksza bezpieczestwo oraz podnosi walory estetyczne wokó budynku.

RODZAJE KRATEK wraz z przykadowym zastosowaniem:

Kratka HDPE
- z wzmocnion konstrukcj, uebrowaniem i systemem antypolizgowym, certyfikowana do klasy obcienia A15 - idealna do zastosowania dla traktorów rowerowych, ruchu pieszych czy terenów zielonych: parków, skwerów, ogrodów
Kratka ze stali ocynkowanej
- doposaona ebrami poprzecznymi oraz systemem antypolizgowym, certyfikowana do klasy obcienia B125 - chodniki, parkingi

Kratka ze stali nierdzewnej
- certyfikowana dla klasy obcienia B125


Kratka eliwna
- certyfikowana dla klasy obcienia C250: tereny przykrawnikowe chodników, poboczy, ulic, dla lekkich samochodów dostawczych i ciarowychSzczegóowe informacje dotyczce oferowanego przez Gamrat SA systemu odwodnie liniowych DrenGam znajduj si na stronie www,gamrat.pl
Gamrat Spóka Akcyjna

ul. Mickiewicza 108
38-200 Jaso

gamrat@gamrat.com.pl
www.gamrat.pl
www.folgam.com.pl
www.dachgam.com.pl

tel. (013) 491 60 00
fax. (013) 491 50 94


PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij